Trường Trung Cấp Kinh Tế Quảng Bình

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình là trường Nghiệp vụ Kế hoạch Quảng Bình, ra đời từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước; với nhiệm vụ lúc bấy giờ là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế hoạch cấp cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ chưa được bao lâu, năm 1972 trường bị bom Mỹ san phẳng toàn bộ và phải tạm thời ngừng hoạt động. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Uỷ ban Kế hoạch Quảng Bình chủ trương khôi phục lại trường; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế hoạch cho cấp huyện và cơ sở của tỉnh. Đến năm 1976, sau khi nhập tỉnh Bình – Trị – Thiên, Trường được đổi tên thành trường Kinh tế – Kế hoạch Bình Trị Thiên.

Để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Bình Trị Thiên đã có Quyết định số 3125 QĐ/UB ngày 22 tháng 7 năm 1977 nâng cấp trường Kinh tế – Kế hoạch thành trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên. Ngày 03 tháng 4 năm 1978, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có công văn số 640/KHTV công nhận Trường nằm trong hệ thống các trường THCN toàn quốc. Từ đó, ngày 03 tháng 4 năm 1978 được lấy làm ngày thành lập trường. Sau ngày tái lập tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 208 QĐ/UB ngày 21 tháng 9 năm 1989, về việc đổi tên Trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên thành Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, ngày 22 tháng 12 năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 3392/QĐ-UBND, về việc đổi tên Trường Trung học Kinh tế Quảng Bình thành Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã 5 lần chuyển đổi cơ quan trực thuộc:

Uỷ ban Kế hoạch Bình Trị Thiên, UBND tỉnh Bình Trị Thiên, Sở Tài chính – Vật giá Bình Trị Thiên, Sở Tài chính – Vật giá Quảng Bình và hiện nay trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Ở thời kỳ nào, Trường cũng đều nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; sự quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các ban ngành cấp tỉnh, các địa phương; của các thế hệ thầy và trò nhà trường; đã giúp cho Trường lớn mạnh không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *