Hoa lop 9

Sách Bài Tập Hóa 9 Pdf Update 2023Bài Tập Hóa Học 9 – Thư Viện PDF

Sách : Bài Tập Hóa Học 9

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : tất cả dữ liệu được sưu tập từ Internet, nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được gỡ bỏ

Copyright © 2022 Thư Viện PDF. All Right Reserved.

Design By Thư Viện PDF 2022| Tài liệu PDF, nơi mua bán chia sẻ tài liệu| Thư Viện Sách nói

Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 9 – Sachgiaibaitap.com

Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 9

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 9 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Bài
  1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài
  2: Một số oxit quan trọng
 • Bài
  3: Tính chất hóa học của axit
 • Bài
  4: Một số axit quan trọng
 • Bài
  5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài
  7: Tính chất hóa học của bazơ
 • Bài
  8: Một số bazơ quan trọng
 • Bài
  9: Tính chất hóa học của muối
 • Bài
  10: Một số muối quan trọng
 • Bài
  11: Phân bón hóa học
 • Bài
  12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

 • Bài
  15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim
  loại
 • Bài 18: Nhôm
 • Bài 19: Sắt
 • Bài
  20: Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Bài
  21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Bài
  22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Tham Khảo Thêm:  Bai 1 Hoa Hoc 9 Update 2023

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa
học

 • Bài
  25: Tính chất của phi kim
 • Bài 26: Clo
 • Bài 27: Cacbon
 • Bài
  28: Các oxit của cacbon
 • Bài
  29: Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Bài
  30: Silic. Công nghiệp silicat
 • Bài
  31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài
  32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các
  nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Bài
  34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
 • Bài
  35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 36: Metan
 • Bài 37: Etilen
 • Bài 38:
  Axetilen
 • Bài 39: Benzen
 • Bài
  40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Bài 41:
  Nhiên liệu
 • Bài
  42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Bài 44:
  Rượu etylic
 • Bài 45:
  Axit axetic
 • Bài
  46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 47: Chất
  béo
 • Bài
  48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Bài 50: Glucozơ
 • Bài 51:
  Saccarozơ
 • Bài
  52: Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 53: Protein
 • Bài 54: Polime

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP SỐ

  Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

  • Bài
   1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
  • Bài
   2: Một số oxit quan trọng
  • Bài
   3: Tính chất hóa học của axit
  • Bài
   4: Một số axit quan trọng
  • Bài
   5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
  • Bài
   7: Tính chất hóa học của bazơ
  • Bài
   8: Một số bazơ quan trọng
  • Bài
   9: Tính chất hóa học của muối
  • Bài
   10: Một số muối quan trọng
  • Bài
   11: Phân bón hóa học
  • Bài
   12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Tham Khảo Thêm:  Gai Bai Tap Hoa 9 Update BGDDT 2023

  Chương 2: Kim loại

  • Bài
   15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim
   loại
  • Bài 18: Nhôm
  • Bài 19: Sắt
  • Bài
   20: Hợp kim sắt: Gang, thép
  • Bài
   21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
  • Bài
   22: Luyện tập chương 2: Kim loại

  Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa
  học

  • Bài
   25: Tính chất của phi kim
  • Bài 26: Clo
  • Bài 27: Cacbon
  • Bài
   28: Các oxit của cacbon
  • Bài
   29: Axit cacbonic và muối cacbonat
  • Bài
   30: Silic. Công nghiệp silicat
  • Bài
   31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Bài
   32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các
   nguyên tố hóa học

  Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

  • Bài
   34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
  • Bài
   35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  • Bài 36: Metan
  • Bài 37: Etilen
  • Bài 38:
   Axetilen
  • Bài 39: Benzen
  • Bài
   40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
  • Bài 41:
   Nhiên liệu
  • Bài
   42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

  Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

  • Bài 44:
   Rượu etylic
  • Bài 45:
   Axit axetic
  • Bài
   46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
  • Bài 47: Chất
   béo
  • Bài
   48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
  • Bài 50: Glucozơ
  • Bài 51:
   Saccarozơ
  • Bài
   52: Tinh bột và xenlulozơ
  • Bài 53: Protein
  • Bài 54: Polime
  Tham Khảo Thêm:  Chuyên Đề Hóa 9 Update 2023

  Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo
   khoa hóa học lớp 9
  • Giải Hóa Học Lớp 9
  • Giải Sách Bài
   Tập Hóa Lớp 9
  • Sách Giáo
   Viên Hóa Học Lớp 9

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email

  Related Articles

  Back to top button