Hoa lop 9

Mã Hóa Số 9 Xem ngay 2023mã hóa từ số 1 đến số 9 – Hoc24

mã hóa từ số 1 đến số 9

Câu hỏi

MonKiuteeee


20 tháng 10 2021 lúc 15:06

Gơ xấu xí ღ


29 tháng 12 2022 lúc 10:31

cho dãy số từ 0 đến 15, nêu các bước cụ thể để mã hóa số 9 thành mã nhị phân

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:15

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến 15 

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:06

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến số 15 .giải hộ nhé

Xem chi tiết

nam nguyễn


21 tháng 12 2021 lúc 9:18

. Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành các dãy kí hiệu 0 và 1. 

Xem chi tiết

Mia Mia


13 tháng 1 2022 lúc 15:43

Cho các số từ 0 đến 15 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy trình bày các bước để mã hóa số 10 thành dãy các kí hiệu 0 và 1.

Xem chi tiết

huyendinh


15 tháng 10 2021 lúc 17:45

Mã hóa từ số 8 đến số 11.

giúp mình với ạ, mình đang cần gấp

Xem chi tiết

Trần Văn Quốc Thái


30 tháng 11 2021 lúc 16:12

Tham Khảo Thêm:  Sgk Hóa 9 Bài 2 Update 2023

Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 5 thành các dãy kí hiệu 0 và 1
A 100
B 011
C 101
D 110

Xem chi tiết

Bùi Thế Quốc


31 tháng 10 2021 lúc 10:54

cho dãy số từ 1 đến 8 mã hóa số 3 thành dãy kí hiệu là 

A)  101

B) 100

C) 001

D) 010

Xem chi tiết

Đặng Trọng Phúc


12 tháng 10 2021 lúc 10:23

Cho các số từ 0 đến 15, mã hóa số 9 sang dãy bit em được kết quả là

Xem chi tiết

Cho các số từ 0 đến 15, mã hóa số 9 sang dãy bit em … – Hoc24

Cho các số từ 0 đến 15, mã hóa số 9 sang dãy bit em được kết quả là

Câu hỏi

Đặng Trọng Phúc


12 tháng 10 2021 lúc 10:23

Cho các số từ 0 đến 15, mã hóa số 9 sang dãy bit em được kết quả là

Mia Mia


13 tháng 1 2022 lúc 15:43

Cho các số từ 0 đến 15 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy trình bày các bước để mã hóa số 10 thành dãy các kí hiệu 0 và 1.

Xem chi tiết

nam nguyễn


21 tháng 12 2021 lúc 9:18

. Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành các dãy kí hiệu 0 và 1. 

Xem chi tiết

24:Hữu Tịnh 6a1


14 tháng 11 2021 lúc 8:17

Tham Khảo Thêm:  Số 9 Được Mã Hóa Sang Dãy Bit Là Xem ngay 2023

Cho các số từ 0 đến 15 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hoá số 10 thành dãy các kí hiệu 0 và 1?

Xem chi tiết

Hữu Tịnh


4 tháng 11 2021 lúc 13:46

Cho các số từ 0 đến 15 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hoá số 12 thành dãy các kí hiệu 0 và 1?

Xem chi tiết

Trần Văn Quốc Thái


30 tháng 11 2021 lúc 16:12

Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 5 thành các dãy kí hiệu 0 và 1
A 100
B 011
C 101
D 110

Xem chi tiết

Gơ xấu xí ღ


29 tháng 12 2022 lúc 10:31

cho dãy số từ 0 đến 15, nêu các bước cụ thể để mã hóa số 9 thành mã nhị phân

Xem chi tiết

Nadeshiko Fujisaki


15 tháng 12 2022 lúc 19:38

Cho dãy số theo thứ tự tăng dần từ 0 đến 7.Hãy mã hóa chữ số 6 ta thu được dãy bit là?                                

A.100                  B.101                   C.010                      D.110

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:15

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến 15 

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:06

Tham Khảo Thêm:  Bài Tập Hóa 9 Trang 54 Xem ngay 2023

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến số 15 .giải hộ nhé

Xem chi tiết

Related Articles

Back to top button