Hoa lop 9

Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Lần 2 Update BGDDT 2023Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 2).Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của

A. metan là phản ứng thế, và etilen là phản ứng cộng.

Quảng cáo

B. metan và etilen là phản ứng thế.

C. metan và etilen là phản ứng cộng.

D. metan và etilen là phản ứng cháy.

Câu 2: Metan và etilen có sự khác nhau về tính chất hóa học vì phân tử metan

A. chỉ có liên kết đơn còn với etilen ngoài liên kết đơn còn có liên kết đôi

B. và etilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

C. chỉ có 1 nguyên tử C còn phân tử etilen có 2 nguyên tử C

D. chỉ có liên kết đơn còn với etilen chỉ có liên kết đôi.

Câu 3: Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2, khí O2 để nhận biết các chất nào trong các chất sau: CH4, CO2, N2, H2?

A. CH4, N2, H2

B. CH4, CO2, N2

C. CO2, N2, H2

D. CH4, CO2, H2

Câu 4: Khi cho khí metan tác dụng với khí clo theo tỉ lệ 1: 1 về thể tích, sản phẩm phản ứng là

A. CCl4    B. CHCl3    C. CH2Cl2    D. CH3Cl

Tham Khảo Thêm:  Bài Tập 1 Trang 41 Hóa 9 Xem ngay 2023

Quảng cáo

Câu 5: Số công thức cấu tạo của C2H7N, C3H6 (mạch hở) lần lượt là

A. 2, 1    B. 1, 2    C. 3, 1    D. 3, 2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 784ml khí (đktc) một hidrocacbon X thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H4    B. C2H2    C. CH4    D. C6H6

Câu 7: Dung dịch brom có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH.

B. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, C6H6

C. CH3 – CH3, CH3 – C ≡ CH, C6H6

D. CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH

Câu 8: Đốt cháy 0,3 lít một chất hữu cơ Y (chỉ chứa 2 nguyên tố C, H) người ta thu được 0,6 lít CO2 và 0,9 lít hơi H2O (các thể tích đo ở đktc). Công thức phân tử của Y là

A. C2H6    B. C3H6    C. C3H4    D. C6H6

Phần tự luận

Câu 9: (2 điểm) Viết các công thức cấu tạo có thể của C3H9N (biết C có hóa trị 4, H có hóa trị 1, N có hóa trị 3).

Quảng cáo

Câu 10: (2 điểm) Một hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích 4,48 lít (đktc) sục vào dung dịch Br2 dư . Dung dịch nặng thêm 3,9g.

Tìm thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hết hỗn hợp trên (H=1, C=12).

Câu 11: (2 điểm) Một chất hữu cơ Z (chứa các nguyên tố C, H, Cl) trong đó thành phần % theo khối lượng của Cl là: 70,3%, của H: 5,94%. Biết 0,1 mol chẩ này có khối lượng 5,05 g. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của Z.

Tham Khảo Thêm:  Hóa 9 Trang 21 Xem ngay 2023

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A B D A B D A

Câu 1:A

Do phân tử metan chỉ có liên kết đơn, còn phân tử etilen ngoài liên kết đơn, còn có liên kết đôi kém bền nên dễ tham gia phản ứng cộng.

Câu 2:A

Số lượng nguyên tử của các nguyên tố ít ảnh hưởng đến tính chất hóa học (đều là các hidrocacbon).

Câu 3:B

Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận biết được CO2, nhưng với O2 không phân biệt được CH4, H2.

Câu 4:D

Với tỉ lệ 2: 1 về thể tích ta có phương trình:

CH4 + Cl2 a/s→ CH3Cl + HCl

Quảng cáo

Câu 5:A

Hai công thức cấu tạo của C2H7N là CH3–CH2–NH2 và CH3–NH–CH3.

C3H6 chỉ có 1 công thức cấu tạo mạch hở: CH2 = CH – CH3

Câu 6:B

mC = (3,08 x 12)/44 = 0,84 gam, mH = (0,63 x 2)/18 = 0,07 gam

=> mX = 0,91 gam

nX = 0,035 mol. Vậy khối lượng phân tử MX = 26 đó là C2H2

Câu 7:D

Dung dịch brom không phản ứng với các chất trong phân tử chỉ có liên kết đơn, mạch hở hay benzene C6H6.

Câu 8:A

CxHy + (x + y/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Ta có: 1/3 = x/0,6 =y/(2 x 0,9) => x = 2, y = 6. Công thức phân tử của Y: C2H6

Câu 9:

Đề kiểm tra Hóa học 9

Câu 10:

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

mC2H2 = 3,9 => nC2H2 = 3,9/26 = 0,15 mol

nCH4 = 4,48/22,4 – 0,15 = 0,05 mol

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

CH4 + 2O2 → CO2 + H2O

nO2 = 0,15 x 2,5 + 0,05 x 2 = 0,375 + 0,1 = 0,475 mol

VO2 = 0,475 x 22,4 = 10,64 lít

Câu 11:

Thành phần % theo khối lượng của C là:

100 – (70,3 + 5,94) = 23,76

nC : nH : nCl = 1,98 : 5,94 : 1,98 = 1: 3: 1

Công thức đơn giản nhất CH3Cl

Tham Khảo Thêm:  Hóa 12 Bài 9 New 2023

Công thức phân tử (CH3Cl)n

Mặt khác M = 5,05 : 0,1 = 50,5

Mà M = (12 + 3 + 35,5)n => n = 1 => Z là CH3Cl

Đề kiểm tra Hóa học 9

Các đề kiểm tra Hóa 9 có đáp án khác:

  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Hóa lớp 9 năm học 2022 – 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4.jspĐề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 9 | Loigiaihay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 9

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Đồng ý
Bỏ qua

Related Articles

Back to top button