Hoa lop 9

Hóa Lớp 10 Bài 9 Xem ngay 20239 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Hóa 10 Bài 9 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải Hóa học 10.Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 9 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết
giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 9.

Giải Hóa học 10 Bài 9 sách mới

Quảng cáo

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 9: Ôn tập chương 2

Giải Hóa học lớp 10 trang 46

 • Câu 1 trang 46 Hóa học 10: Cho vị trí của các nguyên tố E, T, Q, X, Y trong bảng tuần hoàn rút gọn (chỉ biểu diễn các nguyên tố nhóm A) như sau: ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 47

 • Câu 2 trang 47 Hóa học 10: Sulfur (S) là nguyên tố thuộc nhóm VIA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn ….

  Xem lời giải

 • Câu 3 trang 47 Hóa học 10: X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì của bảng ….

  Xem lời giải

 • Câu 4 trang 47 Hóa học 10: Borax (Na2B4O7.10H2O), còn gọi là hàn the, là khoáng chất dạng tinh thể ….

  Xem lời giải

Quảng cáo

 • Câu 5 trang 47 Hóa học 10: Công thức cấu tạo của phân tử cafein, một chất gây đắng tìm thấy nhiều trong cafe ….

  Xem lời giải

 • Câu 6 trang 47 Hóa học 10: Một loại hợp kim nhẹ, bền được sử dụng rộng rãi trong kĩ thuật hàng không chứa ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Hóa 10 Bài 10: Quy tắc octet

 • Hóa 10 Bài 11: Liên kết ion

 • Hóa 10 Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

 • Hóa 10 Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

 • Hóa 10 Bài 14: Ôn tập chương 3


(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 9: Liên kết ion

Giải Hóa học 10 trang 55

 • Mở đầu trang 55 Hóa học 10: Hơn 50% dược phẩm sử dụng trong y tế được sản xuất dưới dạng muối ….

  Xem lời giải

Quảng cáo

1. Ion và sự hình thành liên kết ion

 • Câu hỏi 1 trang 55 Hóa học 10: Quan sát Hình 9.1, nhận xét số electron trên lớp vỏ với số proton ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 55 Hóa học 10: Trình bày cách tính điện tích của các ion thu được khi nguyên tử nhường ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 55 Hóa học 10: Ion Na+ và ion O2- thu được có bền vững về mặt hóa học không? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 56

 • Câu hỏi 4 trang 56 Hóa học 10: Trong các nguyên tố kim loại và phi kim, nguyên tử của những nguyên tố ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 5 trang 56 Hóa học 10: Quan sát Hình 9.2, hãy trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl ….

  Xem lời giải

Quảng cáo

 • Câu hỏi 6 trang 56 Hóa học 10: Các ion Na+ và Cl có cấu hình electron nguyên tử của các khí hiếm tương ứng ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 56 Hóa học 10: Trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO ….

  Xem lời giải

2. Tinh thể ion

 • Câu hỏi 7 trang 56 Hóa học 10: Quan sát Hình 9.3, cho biết: ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 8 trang 56 Hóa học 10: Em hiểu thế nào về tinh thể ion? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 57

 • Câu hỏi 9 trang 57 Hóa học 10: Quan sát các bước trong Hình 9.4, cho biết cần bao nhiêu thanh nối ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 57 Hóa học 10: Ion Na+ đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp của cơ thể ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 58

Bài tập (trang 58)

 • Bài 1 trang 58 Hóa học 10: Ion Mg2+ có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm nào? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 58 Hóa học 10: Cho các ion sau: Ca2+, F, Al3+ và N3-. Số ion có cấu hình electron ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 58 Hóa học 10: Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 58 Hóa học 10: Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 58 Hóa học 10: Sodium oxide (Na2O) có trong thành phần thủy tinh và các sản phẩm gốm sứ ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

 • Hóa 10 Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

 • Hóa 10 Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống


(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 9: Quy tắc octet

Giải Hóa học 10 trang 49

 • Mở đầu trang 49 Hóa học 10: Quan sát hiện tượng tự nhiên sau ….

  Xem lời giải

I. Quy tắc octet

 • Câu hỏi 1 trang 49 Hóa học 10: Cho nguyên tử các nguyên tố sau: Na (Z = 11), Cl (Z = 17) ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 50

II. Vận dụng quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hóa học của các nguyên tố nhóm A

 • Câu hỏi 2 trang 50 Hóa học 10: Oxygen có Z = 8, cho biết xu hướng cơ bản của nguyên tử oxygen ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 50 Hóa học 10: Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nhận electron ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 51

 • Luyện tập 2 trang 51 Hóa học 10: Hãy dự đoán xu hướng nhường, nhận electron của mỗi nguyên tử ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 51 Hóa học 10: Vì sao nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kì 2 chỉ có tối đa 8 electron ở lớp ngoài cùng ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 52

Bài tập (trang 52)

 • Bài 1 trang 52 Hóa học 10: Nguyên tử nitrogen và nguyên tử nhôm có xu hướng nhận ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 52 Hóa học 10: Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 1 ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 52 Hóa học 10: Xu hướng tạo lớp vỏ bền vững hơn của các nguyên tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 52 Hóa học 10: Ở dạng đơn chất, sodium (Na) và chlorine (Cl) rất dễ tham gia ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 52 Hóa học 10: Cho một số hydrocarbon sau: H-C≡C-H, H2C=CH2 ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết ion

 • Hóa 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

 • Hóa 10 Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals
Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học

Lý thuyết Hóa 10: Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của …

Lý thuyết Hóa 10: Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn | Giải Hóa 10

Mục lục nội dung

Lý thuyết Hóa 10 Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn

I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM

1. Định nghĩa

a) Tính kim loại

M ⟶ Mn+ + ne

– Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhường electron để trở thành ion dương.

– Nguyên tử càng dễ nhường electron ⟶ tính kim loại càng mạnh.

b) Tính phi kim

X + ne⟶ Xn−

– Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm.

– Nguyên tử càng dễ nhận electron ⟶ tính phi kim càng mạnh.

⟹ Lưu ý: Không có ranh giới rõ rệt giữa tính kim loại và tính phi kim.

2. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim

a) Trong một chu kì

– Trong mỗi chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần.

– Giải thích: Trong 1 chu kì khi đi từ trái sang phải, Z+ tăng dần nhưng số lớp electron không đổi.

⟶ Lực hút giữa hạt nhân với electron ngoài cùng tăng.

⟶ Bán kính giảm.

⟶ Khả năng nhường electron giảm (tính kim loại yếu dần).

⟶ Khả năng nhận thêm electron tăng dần.

⟶ Tính phi kim mạnh dần.

b) Trong một nhóm A

– Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.

– Giải thích: Trong 1 nhóm A khi đi từ trên xuống, Z+ tăng dần và số lớp electron cũng tăng.

⟶ Bán kính nguyên tử tăng và chiếm ưu thế hơn.

⟶ Khả năng nhường electron tăng.

⟶ Tính kim loại tăng và khả năng nhận electron giảm.

⟶ Tính phi kim giảm.

⟹ Kết luận: Tính kim loại, tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

3. Độ âm điện

a) Khái niệm

– Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

b) Sự biến đổi độ âm điện các nguyên tố

– Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì độ âm điện tăng dần.

– Trong một nhóm A, đi từ trên xuống theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì độ âm điện giảm dần.

⟹ Kết luận: độ âm điện của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của Z+.

II. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

– Trong 1 chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố tăng lần lượt từ 1 đến 7, hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ 4 đến 1.

– Ví dụ:

Lý thuyết Hóa 10: Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn | Giải Hóa 10

– Kết luận: Hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxi, hóa trị với hiđro biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT-BAZƠ CỦA OXIT VÀ HIĐROXIT

– Trong 1 chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

Lý thuyết Hóa 10: Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn | Giải Hóa 10

– Trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tăng, tính axit giảm dần.

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

– Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

Tham khảo các bài học khác

Xem thêm các chủ đề liên quan

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

Related Articles

Back to top button