Hoa lop 9

Hóa 9 Trang 149 New SGK 2023Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48 chương 5 Hóa 9 – Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149.

Bài 1 : Cho các chất sau : rượu etylic, axit.axetic, chất béo. Hỏi :

a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?

b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học

HD: a) Chất có nhóm -OH: rượu-etylic, axit-axetíc

Chất có nhóm – COOH: axit-axetic

b) Chất tác dụng với K: rượu-etylic, axit-axêtíc

Chất tác/dụng với Zn: Axít axêtic

Chất tác/dụng với NaOH: Axit-axêtic

Chất tác/dụng với K2CO3; axit-axêtic

2016-05-19_085210


Bài 2 trang 148: Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dd axit và dd kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dd HCl, dd NaOH.

Các phương trình hóa học :

CH3COOC2H5  +  H2O —Hcl,tº-> CH3COOH    +   C2H5OH.

CH3COOC2H+  NaOH  –tº-> CH3COONa  +  C2H5OH.


Bài 3 : Hãy chọn các chất thích hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
a) C2H5OH + ? —> ? + H2
b) C2H5OH + ? –tº→ CO2 + ?

2016-05-19_085632

2016-05-19_085841


Bài 4: Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu.etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu.etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

Advertisements (Quảng cáo)

-Dùng quỳ tím để nhận biết ra axit axetic.

-Hai chất lỏng còn lại cho vào ống nghiệm đựng nước, chất nào tan hoàn toàn tạo thành hỗn hợp đồng chất là rượu etylic, chất nào không tan nổi lên trên, hỗn hợp tách thành hai lớp riêng biệt là dầu ăn.

Tham Khảo Thêm:  Soạn Hóa 9 Bài 49 Update BGDDT 2023

Bài 5: Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu.etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào ? Viết phương trình hóa học để minh họa.

+ Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

CH3 – CH2 – OH (1)  và   CH­3­ – O – CH3 (2).

Vì vậy, để  chứng minh ( hay xác định) A là rượu-etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu-etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa   +  H2

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

+ Ứng với công thức phân tử C2H4O2  có đến ba chất khác nhau.

CH3 – COOH  (1)  ;               HCOO – CH  (2)      và   

Vì vậy để xác định B là axit-axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit-axetic.

2CH3 – COOH    + Na2CO3  ->  2CH3 – COONa  +  CO2  + H2O.


Bài 6: Khi lên men dd loãng của rượu-etylic, người ta được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu  8o có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit.axetic ? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% và rượuetylic có D = 0,8g/cm3.

b)Nếu pha khối lượng axit.axetic trên thành dd giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu.

a) 2016-05-19_090825

Phản ứng lên men rượu :

C2H5OH   +  O2  ->  CH3COOH  + H2O

46                         60 (gam)

640                        m? (gam)

Khối lượng axit thu được theo lí thuyết

m= 640.60 / 46 (gam).

Vì hiệu suất của phản ứng chỉ đạt 92% nên khối lượng CH3COOH thực thế thu được là:

= 768 (gam).

Tham Khảo Thêm:  Bài 1 Trang 148 Hóa 9 New SGK 2023

b) Khối lượng dung dịch giấm ăn CH3COOH 4% thu được là :


Bài 7 trang 149. Cho 100 gam dd CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được sau phản ứng.

Đáp án:

a) Số mol CH3COOH = 0,2 mol.

CH3 – COOH  +  NaHCO3   ->  CH3 – COONa  +  CO2  +  H2O

0,2            0,2                    0,2             0,2

Khối lượng NaHCO3 cần dùng là ; 0,2.84 = 16,8 gam.

2016-05-19_091851

b)

= 0,2.82 = 16,4 (gam).

=> 

= 100 + 200 – (0,2.44) = 291,2 (gam).

=> C% (CH3 – COONa) = 16,4 : 291,2.100% = 5,63%.

Giải bài 3 trang 149 SGK Hóa 9 – VietJack.com

Giải bài 3 trang 149 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9.Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Video Bài 3 – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 3: Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ? → CO2 + ?

c) CH3COOH + ? → CH3COOK + ?

Quảng cáo

d) CH3COOH + ? → CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? → ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ? → ? + H2

h) Chất béo + ? → ? + muối của các axit béo.

Lời giải:

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2 Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH H2SO4, đn, to⇆ CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất béo + Natri hidroxit → Glixerol + muối của các axit béo.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

 • Bài 1 (trang 148 SGK Hóa 9): Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: …

 • Bài 2 (trang 148 SGK Hóa 9): Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân …

 • Bài 3 (trang 149 SGK Hóa 9): Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi …

 • Bài 4 (trang 149 SGK Hóa 9): Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: …

 • Bài 5 (trang 149 SGK Hóa 9): Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B …

 • Bài 6 (trang 149 SGK Hóa 9): Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic …

 • Bài 7 (trang 149 SGK Hóa 9): Cho 100g dung dịch CH3COOH 12% …

Tham Khảo Thêm:  Hóa 9 Bài 4 Trang 147 Xem ngay 2023

Các bài Giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Chương 5 khác:

 • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
 • Bài 50: Glucozơ
 • Bài 51: Saccarozơ
 • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Chuyên đề Hóa học 9 (có đáp án)
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Để học tốt Hóa học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Hóa học 9Để học tốt Hóa học 9 và bám sát nội dung sgk Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-48-luyen-tap-ruou-etylic-axit-axetic-va-chat-beo.jspRelated Articles

Back to top button