Hoa lop 9

Cách Mã Hóa Số 9 Update BGDDT 2023mã hóa từ số 1 đến số 9 – Hoc24

mã hóa từ số 1 đến số 9

Câu hỏi

MonKiuteeee


20 tháng 10 2021 lúc 15:06

Gơ xấu xí ღ


29 tháng 12 2022 lúc 10:31

cho dãy số từ 0 đến 15, nêu các bước cụ thể để mã hóa số 9 thành mã nhị phân

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:15

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến 15 

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Mạnh


6 tháng 10 2021 lúc 13:06

cho dãy số từ 0 đến 15 hãy mã hóa từ số 8 đến số 15 .giải hộ nhé

Xem chi tiết

nam nguyễn


21 tháng 12 2021 lúc 9:18

. Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành các dãy kí hiệu 0 và 1. 

Xem chi tiết

Mia Mia


13 tháng 1 2022 lúc 15:43

Cho các số từ 0 đến 15 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy trình bày các bước để mã hóa số 10 thành dãy các kí hiệu 0 và 1.

Xem chi tiết

huyendinh


15 tháng 10 2021 lúc 17:45

Mã hóa từ số 8 đến số 11.

giúp mình với ạ, mình đang cần gấp

Xem chi tiết

Trần Văn Quốc Thái


30 tháng 11 2021 lúc 16:12

Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy mã hóa số 5 thành các dãy kí hiệu 0 và 1
A 100
B 011
C 101
D 110

Tham Khảo Thêm:  Giải Hóa 9 Xem ngay 2023

Xem chi tiết

Bùi Thế Quốc


31 tháng 10 2021 lúc 10:54

cho dãy số từ 1 đến 8 mã hóa số 3 thành dãy kí hiệu là 

A)  101

B) 100

C) 001

D) 010

Xem chi tiết

Đặng Trọng Phúc


12 tháng 10 2021 lúc 10:23

Cho các số từ 0 đến 15, mã hóa số 9 sang dãy bit em được kết quả là

Xem chi tiết

số 9 khi chuyển thành dãy bit sẽ là câu hỏi 3014893

số 9 khi chuyển thành dãy bit sẽ là câu hỏi 3014893 – hoidap247.com

Đáp án:

ta mã hóa số 9 =1001 

ta có cách lm

b1 thu gọn dãy số như sau

1 chia thành hai nửa trái phải đều nhau 

2 kiểm tra số 9 thuộc hàng trái hay phải 

3 ghi lại vị trí của số 9 thuộ trái hay phải 

4bổ nửa ko có số 9 . để lại nửa có số 9 và thu gọn đến khi chỉ còn lại nửa số  9

b2 chuyển cấc só sau thành kí hiệu dãy bit 0 và 1 (quy tắc trái là 0 , phải là 1 ). NHư vậy số 9 mã hóa thành 1001

$#ngáo$

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Khảo Thêm:  Hóa 9 Sgk Trang 25 Xem ngay 2023

5

1 vote

Related Articles

Back to top button