Hoa lop 9

Bài 9 Trang 90 Sgk Hóa 10 Update BGDDT 2023Giải bài 9 trang 90 SGK Hóa 10 – VietJack.com

Giải bài 9 trang 90 SGK Hóa 10 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 10.Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Video Bài 9 trang 90 SGK Hóa 10 – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa ở mỗi phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Quảng cáo

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

 • Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hóa – khử? …

 • Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử? …

 • Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)2 + …

 • Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây: …

 • Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố: …

 • Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau: …

 • Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa …

 • Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho biết …

 • Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): Có thể điều chế MgCl2 bằng: …

 • Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho những chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2

 • Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O …

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 4 khác:

 • Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử
 • Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22: Clo
 • Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-19-luyen-tap-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài tập lớp 10 sách mới các môn học

Bài 9 trang 90 SGK Hóa học 10 – Loigiaihay.com

Bài 9 trang 90 SGK Hóa học 10 – loigiaihay.com

Đề bài

Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá – khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng :

a) Al + Fe3O4 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KМnО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) Fe2O3 + SO2          

d) KClO3 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) KCl + O2

e) Cl2+ KOH \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) KCl + KClO3 + H2O.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các bước để cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Bước 1: xác định số oxi hóa của các chất trước và sau phản ứng, để tìm chất khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa khử, cân bằng mỗi quá trình

Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử, sao cho tổng số electron chất nhận = chất nhường

Bước 4:  Đặt các  hệ số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số của các chất có mặt trong phương trình hóa học. Kiểm tra sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế

Lời giải chi tiết

a) 8Al + 3Fe3O4 ⟶ 4Al2O3 + 9Fe

\(\left. \matrix{2{\rm{A}}{l^0} – 2.3{\rm{e}} \to {\rm{2A}}{l^{ + 3}} \hfill \cr 3F{{\rm{e}}^{ + {8 \over 3}}} + 3.{8 \over 3}e \to 3F{{\rm{e}}^0} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 4} \cr { \times 3} \cr} \) 

Chất khử: Al

Chất oxi hóa \(Fe_3O_4\)

b) 10FeSO4 + 2KМnО4 + 8H2SO4 ⟶ 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

\(\left. \matrix{2F{{\rm{e}}^{ + 2}} – 2{\rm{e}} \to 2F{{\rm{e}}^{ + 3}} \hfill \cr M{n^{ + 7}} + 5{\rm{e}} \to M{n^{ + 2}} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 5} \cr { \times 2} \cr} \) 

Chất khử: \(FeSO_4\)

Chất oxi hóa: \(KMnO_4\)

c) 4FeS2 + 11O2  ⟶ 2Fe2O3 + 8SO2

\(\matrix{
F{{\rm{e}}^{ + 2}} – 1{\rm{e}} \to F{{\rm{e}}^{ + 3}} \hfill \cr
2{{\rm{S}}^{ – 1}} – 2.5{\rm{e}} \to 2{{\rm{S}}^{ + 4}} \hfill \cr} \)

\(\left. \matrix{Fe{S_2} – 11e \to F{e^{ + 3}} + 2{S^{ + 4}} \hfill \cr O_2^0 – 2.2e \to 2{O_2} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 4} \cr { \times 11} \cr} \) 

Chất khử: \(FeS_2\)

Chất oxi hóa: \(O_2\)

d) 2KClO3 ⟶ 2KCl + 3O2

e) 3Cl2 + 6KOH \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\)  5KCl + KClO3 + 3H2O.

\(\left. \matrix{Cl_2^0 – 10e \to 2C{l^{ + 5}} \hfill \cr Cl_2^0 + 2e \to 2C{l^{ – 1}} \hfill \cr} \right|\matrix{{ \times 1} \cr { \times 5} \cr} \)

\(Cl_2\) vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

Loigiaihay.com

Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 10 trang 90 SGK Hóa học 10

  Giải bài 10 trang 90 SGK Hóa học 10. Có thể điều chế

 • Bài 11 trang 90 SGK Hóa học 10

  Giải bài 11 trang 90 SGK Hóa học 10. Cho những chất sau

 • Bài 12 trang 90 SGK Hóa học 10

  Giải bài 12 trang 90 SGK Hóa học 10. Hòa tan 1,39g muối

 • Bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10

  Giải bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá – khử sau :

 • Bài 7 trang 89 SGK Hóa học 10

  Giải bài 7 trang 89 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Related Articles

Back to top button