Hoa lop 9

Bài 6 Trang 168 Hóa 9 Update BGDDT 2023Giải bài 6 trang 168 SGK Hóa 9 – VietJack.com

Giải bài 6 trang 168 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9.Bài 56: Ôn tập cuối năm

Phần II: Hóa hữu cơ

Video Bài 6 – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 6: Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Lời giải:

Quảng cáo

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho CO2 và H2O, hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

nCO2 = 6,6 / 44 = 0,15 mol

⇒ Bt nguyên tố C ⇒ nC = nCO2 = 0,15 mol ⇒ mC = 0,15. 12 = 1,8g;

nH2O = 2,7 / 18 = 0,15 mol

⇒ BT nguyên tố H ⇒ nH = 2.nH2O = 0,15. 2 = 0,3 mol ⇒ mH = 0,3. 1 = 0,3g.

⇒ mO = 4,5 – 0,3 – 1,8 = 2,4g.

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là CxHyOz.

Tỉ lệ khối lượng C trong hợp chất là: 1,8/4,5 = (12.x)/60 ⇒ x = 2.

Tỉ lệ khối lượng H trong hợp chất là: 0,3/4,5 = y/60 ⇒ x = 4.

Tỉ lệ khối lượng O trong hợp chất là: 2,4/4,5 = (16.z)/60 ⇒ z = 2.

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là C2H4O2.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Bài 54: Polime

 • Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
 • Bài 1 (trang 168 SGK Hóa 9): Những chất sau đây có điểm gì chung …

 • Bài 2 (trang 168 SGK Hóa 9): Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp …

 • Bài 3 (trang 168 SGK Hóa 9): Viết các phương trình phản ứng thực hiện các chuyển hóa sau: …

 • Bài 4 (trang 168 SGK Hóa 9): Chọn câu đúng trong các câu sau: …

 • Bài 5 (trang 168 SGK Hóa 9): Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau: …

 • Bài 6 (trang 168 SGK Hóa 9): Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2

 • Bài 7 (trang 168 SGK Hóa 9): Đốt cháy hợp chất hữu cơ X …

Các bài Giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Chương 5 khác:

 • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 53: Protein
 • Bài 54: Polime
 • Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
 • Bài 56: Ôn tập cuối năm

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Chuyên đề Hóa học 9 (có đáp án)
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Để học tốt Hóa học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Hóa học 9Để học tốt Hóa học 9 và bám sát nội dung sgk Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-56-on-tap-cuoi-nam.jspBài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9 – HOC247

Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9

YOMEDIA

Giải bài 6 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho CO2 và H2O, hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

\({m_C} = \frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}}.12 = \frac{{6,6}}{{44}}.12 = 1,8(gam)\)

\({m_H} = 2.{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{2,7}}{{18}} = 0,3(gam)\)

mA = mC + mH + mO

⇒ mO = mA – (mC + mH) = 4,5 – (1,8 + 0,3) = 2,4g

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là CxHyOz.

Ta có tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}
x:y:z = \frac{{{m_C}}}{{12}}:\frac{{{m_H}}}{1}:\frac{{{m_O}}}{{16}}\\
 = \frac{{1,8}}{{12}}:\frac{{0,3}}{1}:\frac{{2,4}}{{16}}
\end{array}\)

\(= 0,15:0,3:0,15 = 1:2:1\)

Công thức đơn giản nhất của A là (CH2O)n

Ta có: khối lượng mol của hợp chất là 60g ⇒ MA = 60

(CH2O)⇒ 30n = 60 ⇒ n = 2

Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là C2H4O2.

— Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy
hướng dẫn giải
Bài tập 6 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 


 • Đan Nguyên

  bài 1 : Hỗn hợp gồm CuO, MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1:2( M là kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2 dư đi qua 2,4g A nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hòa tan hết B cầm 40ml dd HNO3 2,5M và thu được V lít khí NO duy nhất . Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Tính giá trị V và tên kim loại M là


 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Biết 2.24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ca(OH)2
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính nồng độ mol / lít của dung dịch bari hiđrôxit đã dùng
  c, Tính khối lượng chất kết tủa thu được


 • bach dang

  Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí ( đktc )
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp trên
  c, Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M cho phản ứng


 • Mai Hoa

  Cho một lượng bột kẽm dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric loãng, sau khi phản ứng thu được 3,36 lít khí hiđrô ( đktc )
  a, Viết PTHH xảy ra?
  b, Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng?
  c, Tính nồng độ mol / lít của dung dịch axit đã dùng?
  d, Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?


 • Dell dell

  một hợp chất gồm các nguyên tố C , H , O , N với %C =20% , %N=46,7%(về KL ) và trong thành phần của A có chứa 2 nguyên tử nitows

  a) tìm CTPT của A


 • thanh hằng

  Cho 2,24 Fe + 200 ml dd AGNO3 0,1M và CU(NO3)2 0,5M. phản ứng hoàn toàn thu được dd X và Mg chất rắn Y.Tính M


 • Hy Vũ

  Có hh Q gồm kim loại M(có hóa trị II trong hợp chất)oxit và muối clorua của M.Cho20,2g hỗn hợp Q vào dd HCL dư thu đc dd Q1 và 5,6 lít khí H2 (đktc).Lấy toàn bộ dd Q1 cho tác dụng với dd NaOH dư thu đc kết tủa O2.Nung kết tủa O2 đến khối lượng ko đổi thu đc 22g chất rắn.Nếu cũng lấy 20,2g hỗn hợp Q cho vào 300ml dd CuCL2 1M,sau khi phản ứng xong,lọc bỏ chất rắn,làm khô dd thu đc 34,3g muối khan.Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Biết rằng kim loại M,oxit của nó ko tan và ko tác dụng với nước ở điều kiện thường ,muối clorua của M tan hoàn toàn trong nước,kim loại M hoạt động hóa học hơn Cu.

  a)Viết các pthh và xác định kim loại M

  b)Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp Q


 • Duy Quang

  hoa ta1,ôâ  hh gom mg,al, cu bang dd hcl du thu duoc dd A,khi B,chat ran C.cho A + NaOH  du  va loc ket tua nung o nhiet do cao.biet khoi luong ko doi –>0,4 chat ran E.Dot nong chat ran D trong khong khi –> m ko doi thu duoc 0,8g chat ran F

  aĐ vietcac Pthh xay ra?

  bĐ tinh kl trong moi kim loai ban dau ?


 • Ban Mai

  1. Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại hóa trị II vào m gam H2O thu được (m+5.7) gam dung dịch A. Xác định kim loại X.
  2. Hòa tan hoàn toàn 1 kim loại X hóa trị II bằng dung dịch HCl 14.6% vừa đủ thu được 1 dung dịch muối có nồng độ phần trăm là 24.15 % . Xác định tên kim loại. 


 • Quế Anh

  a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.

  Thí dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau khi cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau khi cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon

  b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng phương pháp đại số.

  Thí dụ: Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

  Help me !


 • Tay Thu

  cần hòa tan 200g SO3  với bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 20% để thu được dung dịch H2SO4 78,4% ? giải kĩ giúp mik nha bằng phương pháp tích chéo càng tốt


 • hai trieu

  Hỗn hợp( A2CO3, B2CO3) A,B thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau. Cho 3,6g X tác dụng với dd HCl thi được khí Y. Cho Y tác dụng với 3l dd Ca(OH)2 0,015M biết Y hết thì thu được 4g kết tủa.
  a) Xác định CTHH 2 muối

  b) Tính % mỗi muối trong A


 • Lê Gia Bảo

  Cho 13,14g bột đồng kim loại vào bình đựng 500ml dd AgNO3 0,3M. Khuấy đều dd 1 thời gian rồi lọc, ta thu được 22,56g chất rắn A và dd B. Tính nồng độ mol của các chất trong dd B. Giả thiết thể tích dd không thay đổi.


 • Nguyễn Lệ Diễm

  Để xác định công thức phân tử của 1 loại muối clorua kép(Muối A) xKCl.yMgCl2.zH2O người ta tiến hanh 2 thí nghiệm sau :
  – Nung 11,1g muối đó thì thu được 6,78g muối khan.
  – Cho 22,2g muối đó tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa đem nung nóng lên thì thu được 3,2g chất rắn. Biết khối lượng phân tử của muối kép là 277,5. Tìm các giá trị x,y,z.


 • thu thủy

  Hoà tan Oxit kim loại hoá trị III trong 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 nồng độ 20% người ta thu được dd muối có nồng độ 21,756%. Xác định công thức phân tử của Oxit đem dùng?


 • Nguyễn Minh Minh

  Độ tan của BaCl2 ở nhiệt độ 25 độ C là 46 gam ở 80 độ C là 108 gam Hỏi có bao nhiêu gam BaCl2 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 660 gam dung dịch BaCl2 bão hòa để từ 80 độ C xuống 25 độ C


 • Lê Tấn Thanh

  Xác định lượng muối kết tinh khi làm lạnh 604 gam dung dịch muối kcl bão hòa từ 80 độ C xuống còn 20 độ C cho độ tan của HCl ở 80 độ C là 51 gam độ tan của kcl ở 20 độ C là 34 gam


 • thuy tien

  Cho 56g hỗn hợp gồm CuO va Fe2O3 tác dụng với dd H2SO4 dư. Sau phản ưng cô cạn dd thu được 136g muối khan. Tính khôi lượng mỗi oxit trong hỗn hợp


 • Lê Tường Vy

   Nhận biết 3 lọ sau : A : Fe ; FeO
                                             B : Fe ; Fe2O3
                                             C : FeO ; Fe2O3


 • Nguyễn Quang Minh Tú

  hòa tan 3.5g NAOH  vào nước được 200ml dung dịch NAOH  có khối lượng riêng 1.2 g .tính c% dung dịch trên 

  Ai làm giùm em với !! ngu si !! mất gốc hóa từ lớp 8 không biết gì 


 • Lê Viết Khánh

  Cần thêm bao nhiêu gam muối ăn Vào 600 gam dung dịch muối ăn 20%để được dung dịch muối ăn 40%


 • Nguyễn Hạ Lan

  Cần bao nhiêu gam dung dịch KOH 60% và nhiêu gam nước cất để tạo thành 300g dung dịch KOH 20%


 • Lê Nhật Minh

  hoà tan 14,4 g một kim loại hoá trị II bằng hỗn hợp gồm 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng dư. Khí thu được cho qua bột CuO nóng màu đen. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 38,4 gam chất rắn màu đỏ. Xác định tên của kim loại


 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho 22,2g (canxi clorua) CaCl2 pứ với 200ml dd Na2SO4 dư(1,55g/ml) tính nồng độ phần trăm( c%) của dd muối thu được.


 • Lê Văn Duyệt

  nếu trộn muối ăn vào dd NaCl thì tạo ra cái gì ?

  mọi người giúp em với


 • Mai Vàng

  Cho 14,2 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg Al Cu tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1,8M sau phản ứng thu được dung dịch A rắn B và 8,96 lít H2 cho rắn B cháy hoàn toàn trong Oxi thì cần dùng 1,12 lít Khí này 

  a)xác định phần trăm mổi Kloai trong hổn hợp

  b) cho A tácdung với950ml dd NaOH 1M thì thu dc bao nhieu gam kết tủa


 • thu phương

  Khử 16 gam ôxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 4,8g

  a) xác định công thức oxit

  b) chắc khi sinh ra Dẫn vào NaOH dư cho biết khối lượng bình tăng hay giảm bao nhiêu

  c) tính thể tích CO cần cho phản ứng cho trên biết rằng dùng dư 10% CO so với lượng lý thuyết


 • sap sua

     Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau:

  Etilen -> rượu etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> rượu etylic -> etilen -> PE


 • Lê Gia Bảo

  Đốt cháy hoàn toàn 8,4 lít Khí C2H2 Vs Khí O2 thu đc CO2 H2O.

  a, Lập PTHH của P/ứng.

  b,Tính V của O2 tham gia p/ứng.

  c,Tính mCO2 sinh ra.

  d,Tính số p/tử do H2O tạo thành các V ở ĐKTC


 • bach dang

  Hoà tan V lit HCl (đktc) vào 192,7 ml nước thì thu được dung dịch HCl 3,65%

  a/ Tính V

  b/ Tính nồng độ mol của dung dịch. Suy ra khối lượng riêng của dung dịch. Sự hoà tan không làm thay đổi thể tích chất lỏng


 • Xuan Xuan

  Có bao nhiêu gam đồng điều chế được khi cho tương tác 16g đồng sunfat với một lượng sắt cần thiết.

  Cần bao nhiêu gam Pôtat ăn da cho phản ứng với 10g sắt III clorua ?


 • Lê Trung Phuong

  Hòa tan 10 (g) CaCO3 vào 114,1 dd HCl 8%. Tính C% các chất thu được sau phản ứng


 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Cho biết nồng độ dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C là 5,66%

  a) tính S KAl(SO4)2 ở 20 độ C

  b) Lấy m gam dd bão hòa KAl(SO4)2.12H2O ở 20 độ C để đun nóng bay hơi 200 gam nước, phần còn lại làm lạnh đến 20 độ C. Tính khối lượng tinh thể phèn KAl(SO4)2.12H2O kết tinh.

  Cảm ơn


 • Nguyễn Trọng Nhân

  Đốt cháy hoàn toàn a gam P thu được chất rắn X hòa tan hoàn toàn X vào 500ml dung dịch nước ta được axit có nồng độ 24,5% Tính a(D=1g/ml)


 • Bin Nguyễn

  Dung dịch A chứa 8g NaoH
  a/ Tính thể tích dd H2SO4 0,5M cần dùng để hoà tan A

  b/ Tính Thể tích SO2 cần thiết để khi tác dụng với dd A tạo ra hỗn hợp muối axit và muối trung hoà theo tỉ lệ mol tương ứng là 2:1


 • Hoa Lan

  đã ahoà tan a (g) hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO và 2 oxit kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thấy có 4 g chất rắn ko tan. nếu thêm vào hh 1 lượng Al2O3 = 3/4 lượng có trong X rồi đem hoà tan vào nước thì thây có 6.55 g chất rắn ko tan, còn nếu thêm 1 lượng Al2O3 = lượng Al2O3 có trong X thì có 9.1 g chất rắn ko tan . 
  lấy 1 trong các dd đã p/ư hết kiếm ở trên cho sục khí CO2 đến dư để tất cảAL(OH)3 kết tủa, lọc bỏ kết tủa cô cạn nước lọc thì thu đc 24.99 g muối cacbonat và hidrocacbonat
  biết khi cô cạn đã có 50% muối hidrocacbonat của kim loai A và 30% muối hidrocacbonat của kim loại B đã chuyển thành muối trung hoà
  hãy xác định 2 kim loại kiềm và % các chất trong X,ai gặp bài này chưa ạ,giải giúp em và cho hỏi bài này trong sách nào ạ


 • Hương Lan

  Cho 2.13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3.33 gam. Tính thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với Y.


 • Nguyễn Trà Giang

  Câu hỏi : Đốt cháy 12g C và cho toàn bộ VCO2 tạo ra tác dụng với 1 lượng dung dịch NaOH 0.5M. Với thể tích nào của dung dịch NaOH 0.5M ta :
                 a) chỉ được muối NaHCO3 (ko dư CO2)
                 b) chỉ được muối Na2CO3 (ko dư NaOH)
                 c) được cả 2 muối với nồng độ mol của NaHCO3 bằng 1.5 lần nồng độ mol của Na2CO3 ? Trong trường hợp này phải tiếp tục thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0.5M bữa để được 2 muối có cùng nồng độ mol ?

  Mọi người giúp mình với 


 • Nguyễn Trọng Nhân

  1.Không dùng thêm thuốc thử nào khác hãy nhận ra 4 dd riêng biệt: MgCl2, NaOH, NaCl, HCl

  2.Từ hỗn hợp CuO và Fe2O3.Chỉ dùng thêm Al và HCl viết ptpu điều chế kim loại Cu theo 3 cách.


 • Dell dell

  Cho 11,5g một kim loại kiềm M vào nước, thu đc V lít khí và dd A. Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 vào A đc dd B. Chia B làm 2 phần bằng nhau. Cho 200ml dd Ca(NO3)2 M vào phần 1, thấy tạo thành 10g kết tủa, đun nóng phần dd thu thêm m gam kết tủa nữa. Đun sôi phần hai cho đến khi xuất hiện kết tinh,để nguội làm cho nước bay hơi ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp thu đc 35,75g một kim loại tinh thể hidrat.

  Tính ,m. Tìm kim loại M và công thức  phân tử của tinh thể hidrat


 • Nguyễn Minh Minh

  Em có 1 số thắc mắc muốn hỏi thầy Phynit: Trong chủ đề hóa học e vào xem câu hỏi thì thấy có bài có 2 đáp án khác nhau, cách giải cũng khác nhau mà thầy đề tick , vậy là sao ạ? Trong câu hỏi của Toàn Tràn môn hóa học lớp 9 bài 1 ấy ạ… Mong thầy xem xét lại để có đáp án chính xác nha thầy… E xin cảm ơn


 • hồng trang

  Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3


 • Phan Thị Trinh

  Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một triglixerit X bằng lượng oxi (vừa đủ) thu được 1,14 mol CO2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,02 mol X cần vừa đủ 0,08 mol H2 (xúc tác Ni, đun nóng). Thể tích khí O2 (ở đktc) đã dùng là: 

  Đ.án. 35,616 lít.


 • Thanh Nguyên

  Bằng phương pháp hóa học, làm thế nào phân biệt được các dung dịch: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6? Viết các PTHH xảy ra (nếu có).


 • Lê Bảo An

  Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 6,6 gam CO2 và 2,7 gam H2O.
  a. Hỏi A gồm có những nguyên tố nào?
  b. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.


 • Hoàng My

  Cho lượng sắt dư vào hh chứa 2 dd là MgSOvs CuSO4 khuếch nhẹ rồi lọc . Xđ chất rắn còn lại trên giấy lọc ?


 • Anh Trần

  Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cácbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết hoàn toàn lượng thí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư phản ứng xong thu được 7,5 gam kết tủa màu trắng

  a) viết phương trình hóa hoc

  b) Tính thành phần Phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính khối lượng các bon cần dùng cho phản ứng khử các oxit


 • Trịnh Lan Trinh

  Cho 0,3 25 gam hỗn hợp NaCl và kcl được hòa tan vào HCl sau đó Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch trên ta được một kết tủa sấy kết tủa đến khối lượng không đổi thấy cân nặng 0,7 17 gam Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu


 • Dell dell

  Chờ 38,2 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và k2co3 vào dung dịch HCl dẫn lượng khí Sinh ra qua nuoc vôi trong có dư thu được 30 gam kết tủa Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu


 • Bảo Lộc

  A là hỗn hợp gồm Ba,Mg,Al

  . Lấy m gam A cho vào nước ta khi phản ứng kết thúc thoát ra 6,94lH2(Dktc)

  . Lấy m gam A vào dung dịch NaOH dư tới khi phản ứng kết thúc thấy thoát ra 6,72 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn

  . Lấy m fam A cho vào dung dịch  Hcl được 1 dd và  9,184 lít j2(dktc(

  Hảy tính m vs ℅khoiluong các Kim loại trong hổn hợp A


 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 1 : Nhận biết 3 lọ sau : A : Fe ; FeO
                                             B : Fe ; Fe2O3
                                             C : FeO ; Fe2O3

  Bài 2 : Nhận biết : NaCl , Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 

  Bài 3 : Nhận biết : Ba, Fe, Mg, Al, Ag ( chỉ dùng H2SO4 loãng ).
                                          


 • Nguyễn Thủy

  Có 1 dd hòa tan 32g NaOH vào 1 dd hỗn hợp có chứa 0,1 mol HCl và amol AlCl3. Sau phản ứng tạo ra 7,8g kết tủa. Tính giá trị của a


 • Quế Anh

  1. Cho NaOH vào trong 200 ml dung dịch H2SO4 2M ( D = 1.3 g/ml ).
         a) Viết PTHH 
         b) Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch sau phản ứng 
   2. Cho 2.13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3.33 gam. Tính thể tích HCl 2M vừa đủ để phản ứng với Y. 


 • Truc Ly

  Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp Al và Al4Cl3 vào dung dịch KOH dư,thu đượ a mol hỗn hợp khí và dung dịch X.Sục khí CO2 dư vào dung dịch X,lượng kết tủa thu được là 46,8g.Tính giá trị a


 • nguyen bao anh

  Giúp mình!!! Bài tập về tinh thể muối hydrat

   Cho 0,25 mol MgO tan hoàn toàn trong 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 25% đun nóng, sau đó làm nguội dd đến 100C. Tính khối lượng tinh thể MgSO4.7H2O đã tách ra khỏi dd, biết độ tan của MgSO4 ở 10oC là 28,2g/100g H2O


 • hành thư

  Nùng 11,07 g KMnO4 được 10,11 g rắn A và khí Bình . Tính thể tích khí B 


 • Nguyen Ngoc

  giải hộ e bài này cái : Bài 3: Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khồi lượng chất rắn thu được tang lên 1/6 khối lượng của bột đồng ban đầu. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi nung nóng.


 • Phan Thiện Hải

  Hòa tan hết 7.74 g hỗn hợp Mg, Al bằng 500 ml dung dịch HCl 1 M và H2SO4 0.28 M thu được dung dịch X và 8.736 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. 
     Có bao nhiêu cách giải thì giải hết ra giùm mình nhé !! Cảm ơn nhiều 🙂 


 • Nguyễn Vân

  Phân tích 12gam chất vô cơ thu được 4,6 gam Na ; 3,2gam S và 4,8 gam oxi . Tìm CTPT của chất đó.Cam on moi nguoi nhieu 


 • Nguyễn Vân

  Hòa tan lượng bột CuO cần 500ml dung dịch axit HCl 1M

  1.Viết phương trình phản ứng 

  2.Tính khối lượng CuO đã tham gia phản ứng 

  3.Tính nồng độ mol/l của dung dịch chất thu được sau phản ứng ? Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

                                                                            Cho Cu =64; O=16


 • minh vương

  Hòa tan lượng bột Cuo cần 500ml dung dịch axit HCl 1M

  1.Viết phương trình phản ứng 

  2.Tính khối lượng Cuo đã tham gia phản ứng 

  3.Tính nồng độ mol/l của dung dịch chất thu được sau phản ứng ? Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể

                              Cho Cu=64 ; O=16


 • truc lam

  1) Công thức C5H12 có cấu tạo (mạch thẳng, mạch nhánh) là:

  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

  2) Biết 1 mol khí axetilen khi cháy hoàn toàn thì tỏa ra lượng nhiệt là 1320KJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 2,6kg axetilen là?

  3) Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp hai ankan thu được 18,9g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa?

  4) Đốt cháy hết C2H2 sản phẩm sinh ra cho qua dung dịch nước vôi trong. Thu được 3g kết tủa, tính số mol C2H2 đã pư?

  5) Thủy phân 0,2 mol xenlulozo (C6H10O5)n cần 2000 mol H2O. Tính n?


 • Bo Bo

  Cho 46,1 gam hỗn hợp Mg,Fe,Zn phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 17,92 lít H2(Dktc) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp biết rằng thể tích H2. Đồ Fe tạo ra gấp đôi thể tích H2 do Mg tạo ra


 • Bánh Mì

  Cho một miếng hỗn hợp gồm Na và K cách chữa hết với nước người ta thu được 2,24 lít (Dktc) siêu và dung dịch A đem trung hòa dung dịch A bằng dung dịch HCL 0,5M sau đó cô cạn thì thu được 13,2 gam hỗn hợp muối Khan

  a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim

  b) tính thể tích của Oxi điều kiện tiêu chuẩn cần để đốt cháy hết h2 ở trên


 • thanh duy

  Hòa tan một lượng muối cácbonat của một kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch H2SO4 16% Sau khi khí ngừng thoát ra nữa thì thu được dung dịch chứa 22,2% muối sunfat xác định công thức phân tử của muối CO3


 • Thuy Kim


 • Bánh Mì

  trộn 20ml dd CH3COOH tác dụng với Mg . Cô cạn dd sau phản ứng người ta thu được 2,13g muối 
  a. Tính nồng độ CM của dung dịch axit 
  b. Tính VH2 thoát ra ở đktc 
  c. Để trung hòa 75ml dung dịch trên cần phải dùng hết bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M


 • Kim Ngan

  Cho các kim loại : Al, Ag, Cu, Fe, những kim loại nào tác dụng được vs :

      a) dd HCl 

      b) dd CuSO4

      c) dd  AgNO3

       d) dd KOH 

       e) vs Oxi ở nhiệt độ cao 

       f )   HNO3 ở dk thường

       g) H2SO4    đặc nóng


 • Kim Ngan

  Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối CO3 hóa trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan


 • Lê Trung Phuong

  Những thanh kim loại m hóa trị 2 tác dụng với dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy kim loại ra thấy khối lượng giảm không phải không 5% Mặt khác cũng giống kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng kim loại tăng 7,1% Xác định m Biết số mol của CuSO4 gà Pb(SO)4 thời gian ở hai trường hợp là như nhau


 • Lan Anh

  Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 gam trong 200 gam dung dịch muối sunfat của kim loại m hóa trị 2 nồng độ 16% sau khi toàn bộ mùa xuân Pháp đã phản ứng hết lấy lá sắt ra rửa nhẹ làm khô căng lại thấy khối lượng tăng 3,2% so với ban đầu. Xác định công thức hóa học muối sunfat của kim loại m


 • hành thư

  làm sao mình có thể thi môn hóa điểm cao đc đây giúp mình với ??


 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 19,46g hh gồm Mg,Al,Zn.Trong đó khối lượng Mg bằng khối lượng Al.Tác dụng dd HCl dư thu đc 16,352 lít khí H2(đktc).Tính % về khối lượng của các kim loại


 • hà trang

  Hòa tan hết 7.74 g hỗn hợp Mg, Al bằng 500 ml dung dịch HCl 1 M và H2SO4 0.28 M thu được dung dịch X và 8.736 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. 
     Có bao nhiêu cách giải thì giải hết ra giùm mình nhé !! Cảm ơn nhiều 🙂 


 • Lê Chí Thiện

  Chọn các chất phù hợp với các chữ cái A, B, D, E rồi viết PTHH thực hiện dãy biến đổi hóa học sau: 

  \(S\underrightarrow{\left(1\right)}A\underrightarrow{\left(2\right)}B\underrightarrow{\left(3\right)}D\underrightarrow{\left(4\right)}Al_2\left(SO4\right)_3+E\)

  \(E\underrightarrow{\left(5\right)}Zn\underrightarrow{\left(6\right)}ZnCl_2\)


 • Chai Chai

  Dẫn từ từ 2,24 lit hỗn hộp gồm etylen và metan đi qua dung dịch brom dư thấy có 1,12 lít chất khí thoát ra khỏi dung dịch brom.

  a) Tính thành phần % về thể tích của etylen, metan trong hỗn hợp?

  b) Tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng?


 • Thùy Nguyễn

  Cho một bản Zn vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 10% khi lấy bản Zn ra rửa sạch làm khô cân lại thấy khối lượng giảm đi 6,5 gam so với trước xác định nồng độ phần trăm dung dịch HCL Sau phản ứng


 • Lê Vinh

  Bài 2 : Hòa tan 6.75 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị vào dung dịch axit thì cần 50 ml dung dịch axit HCl 1.5M. XÁc định kim loại M.

  Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 2 hỗn hợp một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần 31.025 gam dung dịch HCl 20%.
         a) Tính V H2 thoát ra.
         b) Tính khối lượng muối khan tạo thành.


  1. Thùy Trang

   đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etilic.

   a/tính thể tích CO2 sinh ra ở đktc

   b/tính thể tích kk(ở đktc) cần dùng cho phản ứng trên ,biết oxi chiếm 20% thể tích kk


  2. Phan Thị Trinh

   Cho m gam hh gồm CaCOvà CaSOtác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4.48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)dư thấy tạo ra (m+a) kết tủa. Hãy tính a


  3. hi hi

   Bài 1 : Hòa tan hoàn toàn 9.6 gam kim loại R trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được 3.36 lít SO2. Tìm R.

   Bài 2 : Hòa tan 6.75 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị vào dung dịch axit thì cần 50 ml dung dịch axit HCl 1.5M. XÁc định kim loại M.

   Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 2 hỗn hợp một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần 31.025 gam dung dịch HCl 20%.
          a) Tính V H2 thoát ra.
          b) Tính khối lượng muối khan tạo thành.


  4. Nguyễn Thị Thu Huệ

   Tìm công thức hóa học của axit có thành phần nguyên tố 

   a, H=21,12%        N=29,8%          O=68,08%

   b, H=3,7%            P=37,8%           O=58,5%


  5. Nhat nheo

   Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%

   tính số g H2SO4 cần dùng

   NHận biết bằng phương pháp hóa học 3 lọ dung dịch sau :HCl , H2SO4 , Na2SO4


  6. Tuấn Huy

   Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó (A2O) vào nước đc dd B. Cô cạn dd B thu đc 22,4g AOH khan. Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp


  7. Lê Tấn Thanh

   Những cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trọng  hỗn hợp ở nhiệt độ bình thường

   a) Hcl(k)và H2S(k)

   b)H2S(k) vàCl2( k)

   c)SO2(k) và O2(k)

   d)SO2(k) và CO2(k)

   e)H2SO4(đặc) và NaCl(r)

   g)H2SO3(dd) và Na2CO3

   h)SO2(k) và O2(k)


  8. Xuan Xuan

   Cần dùng bao nhiêu g dung dịch HCl 3,65% để trung hòa 200g dung dịch NaOH 10%


  9. Thanh Truc

   Ngâm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn ,Fe,Cu trong dung dịch H2SO4 Phản ứng thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 lít khí đktc

   Xác định % Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp


  10. thùy trang

   Trộn 120ml dung dịch H2SO4 với 40ml dung dịch NaOH. Dung dịch sau khi trộn chứa 1 muối axit ( NaHSO4) và còn dư axit có nồng độ 0,1M. Mặt khác nếu trộn 60ml dung dịch H2SO4 với 60ml dung dịch NaOH này thì trong dung dịch sau khi trộn còn dư NaOH với nồng độ 0,16M. Tìm nồng độ mol của 2 dung dịch ban đầu.hehe


  11. Lê Minh Bảo Bảo

   Nhúng bản Zn bà bản Fe vào cung một dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy hai bản kim loại ra thì trong dung dịch thu được CMZnSO4=2,5 lần CMFeSO4 mặt khác khối lượng của dung dịch giảm 0,11g tính khối lượng Cu bán trên Mỗi bản kim loại


  12. Nguyễn Trà Giang

   để m g nhôm trong không khí 1 thời gian thu đc chất rắn A có kl 2,802g. Hòa tan chất rắn A bằng Hcl dư thấy 3.36l H2

   a. Tính %al %al2o3 trong A

   b.Tính %Al bị õi hóa thành Al2O3


  13. Bảo Lộc

   :Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 
   1. Fe2O3 + CO =
   2. AgNO3 + Al = Al(NO3)3 + …
   3. HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + …
   4. C4H10 + O2 =CO2 + H2O
   5. NaOH + Fe2(SO4)3 = Fe(OH)3 + Na2SO4.
   6. FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2
   7. KOH + Al2(SO4)3 = K2SO4 + Al(OH)3
   8. CH4 + O2 + H2O =CO2 + H2
   9. Al + Fe3O4 = Al2O3 + Fe
   10.FexOy + CO = FeO + CO2


  14. na na

   Cho hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Al vào dung dịch chứa z mol AgNO3 thì thu được dung dịch A và rắn B xác định quan hệ giữa x y z thỏa mãn các điều kiện sau

   a) rắn B gồm 3 kim loại

   B)rắn B gồm 2 kim loại 

   C)rắn b gồm 1 Kim loại


  15. Hoai Hoai

   Cho 1 khối lượng sắt dư vào 50ml dung dịch HCl, phản ứng xong thu đc 3,36 lít khí (đktc) 

   a) viết phương trình phản ứng xảy ra 

   b) tính khối lượng Fe tham gia phản ứng

   c) tính Cm của dung dịch HCl đã dùng


  16. Lê Minh Bảo Bảo

   Cho 11.25g C2H5NH2 td với 200ml dd HCL x(M). Sau pu xong thu được dd có chứa 22.2g chất tan. Giá trị x là A. 1.3M B.1.25M C. 1.36M D. 1.5M


  17. Nguyen Ngoc

   1. Một loại rượu có d=0.92g/ml thì độ rượu là bao nhiêu . Biết rằng khối lượng riêng của H2O và C2H5OH lần lượt là 1 và 0.8g/ml

   A. 45° B. 39.5° C. 90° D. 40°

   2. Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5l rượu etylic 46° . Biết hiệu suất cả quá trình là 72% và d của etylic nguyên chất là 0.8g/ml

   A. 5.4kg B. 5kg C. 6kg D. 4.5kg

  ADMICRO

  Related Articles

  Back to top button