Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề - Dành cho đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QB                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:          /TB-TCKT                                              Đồng Hới, ngày       tháng 7  năm 2017

  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ

Dành cho đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

        Thực hiện hướng dẫn số 2687/LĐTBXH-VL, ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và hỗ trợ tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển sinh đào tạo nghề theo đề án hỗ trợ cụ thể như sau:

         I. Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng:

         1. Đối tượng: Người học thuộc hộ gia đình có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp Huyện phê duyệt, chưa được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo các chính sách khác của Nhà nước trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

         2. Mức hỗ trợ:

         a. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo:  Mức tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

         b. Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000đ/người/ngày thực học.

         c. Mức hỗ trợ đi lại: 300.000đ/người/khóa học (với điều kiện địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 5km trở lên)

         II. Hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp:

         1. Đối tượng: Người học thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, tham gia khóa đào tạo trình độ trung cấp, chưa được hỗ trợ học phí đào tạo theo các chính sách khác của nhà nước trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến khi kết thúc khóa học.

          2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% học phí cho toàn khóa đào tạo

          III. Nghề đào tạo: Người học có thể lựa chọn nghề để theo học có tại phụ lục đính kèm.

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, sớm ổn định sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình kính đề nghị Quý cơ quan thông báo đến mọi người dân trên địa bàn được biết để đăng ký tham gia các khóa đào tạo nói trên. 

DANH MỤC NGHÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

Kèm theo Thông báo số      /TB-TCKT, ngày      tháng      năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

1. Trình độ Trung cấp

TT

Ngành, nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

1

Quản trị khách sạn

1.5 năm

2

Nghiệp vụ nhà hàng

1,5 năm

3

Hướng dẫn du lịch

1,5 năm

4

Kỹ thuật chế biến món ăn

1.5 năm

5

Thương mại điện tử

1,5 năm

6

Bán hàng trong siêu thị

1,5 năm

7

Kế toán tin học

1.5 năm

8

Tin học ứng dụng

1,5 năm

9

Văn thư hành chính

1,5 năm

10

Kế toán doanh nghiệp

1,5 năm

2. Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng:

TT

Nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

1

Kỹ thuật chế biến món ăn

3 tháng

2

Nghiệp vụ nhà hàng

3 tháng

3

Pha chế cà phê nghệ thuật

3 tháng

4

Pha chế đồ uống

3 tháng

5

Quản lý khách sạn

3 tháng

6

Nghiệp vụ lễ tân

3 tháng

7

Nghiệp vụ nhà hàng

3 tháng

8

Nghiệp vụ Bàn

3 tháng

9

Nghiệp vụ Bar

3 tháng

10

Nghiệp vụ Buồng

3 tháng

11

Văn thư hành chính

3 tháng

12

Tin học văn phòng

3 tháng

            Ghi chú: Sau khi học xong người học được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

ĐT tư vấn: (0232).3826 251, DĐ: 0935 207 898

Website: tcktqb.edu.vn

 


Tin Liên Quan


Bình luận