Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

ĐẠI HỌC

1. LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN ĐH

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã  tốt nghiệp một bằng đại học.

Hình thức tuyển sinh: Thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đăng ký đào tạo.

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Hình thức học: Học vào các ngày thứ 7, CN trong tuần.

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã  tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT.

Hình thức tuyển sinh: Thi ba môn văn hóa của khối thi theo quy định của ngành đào tạo.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Hình thức học: Học vào các ngày thứ 7, CN trong tuần.

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp tất cả các khối ngành (Những người tốt nghiệp trái với ngành đào tạo nhà trường sẽ tổ chức học bổ sung kiến thức theo quy định).

Hình thức tuyển sinh: Thi 3 môn (cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành).

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

Hình thức học: Học vào các ngày thứ 7, CN trong tuần

Danh mục ngành đào tạo:

1. Kế toán;

2. Quản trị kinh doanh;

3. Quản lý kinh tế;

4. Quản lý đất đai;

5. Quản lý tài nguyên và môi trường;

6. Luật;

7. Công nghệ thông tin.

Danh mục ngành đào tạo:

1. Kế toán;

2. Quản trị kinh doanh;

3. Quản lý kinh tế;

4. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

5. Kế hoạch đầu tư;

6. Kế toán kiểm toán;

6. Luật;

7. Báo chí;

8. Công nghệ thông tin;

9. Quản lý tài nguyên và môi trường;

10. Khoa học môi trường;

11. CN kỹ thuật điện tử, truyền thông;

12. Công tác xã hội;

13. Quản lý công.

Danh mục ngành đào tạo:

1. Kế toán;

2. Quản trị kinh doanh;

3. Quản lý kinh tế;

4. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

5. Luật;

6. Báo chí;

7. Công nghệ thông tin;

8. Quản lý tài nguyên và môi trường;

9. Khoa học môi trường;

10. CN kỹ thuật điện tử, truyền thông;

11. Công tác xã hội.

* Đào tạo từ xa

- Ngành đào tạo: Luật; Lâm nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Công tác xã hội; Báo chí.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, TCCN, TCN trở lên.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp cao đẳng tất cả các khối ngành (Những người tốt nghiệp trái với ngành đào tạo nhà trường sẽ tổ chức học bổ sung kiến thức theo quy định)

Hình thức tuyển sinh: Thi 3 môn (cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành)

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Hình thức học: Học vào các ngày thứ 7, CN trong tuần.

Danh mục ngành đào tạo

1. Kế toán;

2. Quản trị kinh doanh;

3. Quản lý kinh tế;

4. Công nghệ thông tin;

5. CN kỹ thuật điện tử, truyền thông;

6. Lưu trữ;

7. Công tác xã hội.

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, P. Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (052)3826251. DĐ: 0915738336 (Thầy Của)

0935207898 (Thầy Thanh)

Website: tcktqb.edu.vn

 


Tin Liên Quan


Bình luận