Thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học tại Quảng Bình

           ĐẠI HỌC HUẾ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2016

I. Thông tin cơ bản

Họ và tên: ………………………….....……………..           Giới tính:  Nam       Nữ  

Ngày sinh: …....../.…..…/……...…….  Nơi sinh: …………………………......………........

Điện thoại :……………………...........… Email: ……………...................................

Địa chỉ nhận thư:  …..........……………………………………………….....…........……......

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………..............

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..................

Văn bằng Đại học

Tốt nghiệp trường: ……………………………… Năm tốt nghiệp:…............……… ....  

Ngành (ghi trên Bằng tốt nghiệp)..………………………………….....................…....

Chuyên ngành (ghi trên Bảng điểm): ……………………………........................……

Hệ đào tạo: ……………………………………. Xếp loại tốt nghiệp: ……………. 

II. Thông tin đăng ký:

Đăng kí học bổ sung kiến thức để thi vào cao học chuyên ngành: ……………….…………

                                                                                          Người đăng kí

                                                                                      (Kí và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ XỬ LÝ HỒ SƠ

1. Người nộp hồ sơ thuộc đối tượng: (ngành gần, ngành khác): ................................................. (*)

2. Số môn phải bổ sung kiến thức: ........................................ Xếp vào lớp: .....................................

                                                                                                Cán bộ xử lý hồ sơ

 

Nộp kèm theo phiếu này:

(1) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học.

(2)  Hai ảnh cỡ 3x4 (chụp trong vòng 3 tháng), ghi rõ tên, ngày sinh vào mặt sau của ảnh.

TẢI FILE TẠI ĐÂY


Tin Liên Quan


Bình luận