Thông báo đào tạo sơ cấp

SỞ LAO ĐỌNG - TB VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:          /TB-TCKT                                        Đồng Hới, ngày       tháng 3  năm 2017

                   

                                                                      THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ (Miễn phí)

         Nhằm nâng cao chất lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, trên địa bàn thành phố Đồng Hới; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề ánh đào tạo nghề phục vụ phát triển du lịch thành phố Đồng Hới giai đoạn 2016-2020” và kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đồng Hới, về việc đào tạo nghề phục vụ phát triển du lịch thành phố năm 2017, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới tổ chức tuyển sinh đào tạo miễn phí trình độ sơ cấp nghề, cụ thể như sau:

1. Nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Nghề đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

Ghi chú

1

Kỹ thuật chế biến món ăn

35 học viên

3 tháng

 

2

Nghiệp vụ nhà hàng

35 học viên

3 tháng

 

3

Pha chế đồ uống - bar

35 học viên

3 tháng

 

2. Đối tượng tuyển sinh: Những người trong độ tuổi lao động có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đồng Hới.

3. Thời gian khai giảng khóa học: 10/6/2017

4. Quyền lợi của người học:

- Được miễn 100% học phí;

- Sua khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề;

- Được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

5. Địa điểm học: Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Bản sao có công chứng Hộ khẩu gia đình;

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;

- Phiếu đăng ký học nghề (có mẫu đính kèm)

- 02 ảnh 3x4 (ảnh chụp trong vòng 6 tháng)

Lư ý: Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 06 tháng 6 năm 2017

Học viên có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo nói trên đăng ký tại UBND xã, phường nơi cư trú, hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng TS và Liên kết đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

ĐT tư vấn: (0232).3826 251, DĐ: 0935 207 898

Website: tcktqb.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                                      

- Như kính gửi;

- Lưu VT.


Tin Liên Quan


Bình luận