Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG CẤP  KINH TẾ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

           

                                                                               

                                                                            Đồng Hới, ngày 13  tháng 01  năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Để đáp ứng nhu cầu của người lao động trong và ngoài tỉnh, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình liên kết với trường Đại học Kinh tế Huế, thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học như sau:

1. Chuyên ngành: Cử nhân Quản trị kinh doanh

             -  Đối tượng tuyển sinh: Những người tốt nghiệp Cao đẳng tất cả các chuyên ngành.    

-  Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

            - Môn thi: Toán; Quản trị học; Quản trị sản xuất.

            - Thời gian đào tạo:            02 năm.

            - Phương thức học: Học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tuần.

            - Hồ sơ đăng ký tuyển sinh bao gồm:

            + Bằng tốt nghiệp Cao đẳng: 02 bản (photo có công chứng).

            + Bảng điểm học tập Cao đẳng: 02 bản (photo có công chứng).

            + Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu phát hành tại Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình).

2. Dự kiến thời gian ôn tập và thi tuyển: Tháng 3 năm 2016

3. Địa điểm học:      Tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình. Tổ dân phố 4, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

            ĐT: (052).3826 251, DĐ: 0989 888 799, 0905 379 955, 0935 207 898, 0915 738 336.

Website:tcktqb.edu.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BAN TUYỂN SINH

 

 


Tin Liên Quan


Bình luận