Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

   Tải file tại đây  

         Để giúp các cá nhân tiếp cận cũng như khai thác hiệu quả Bộ pháp điển, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình  xin gửi liên kết link: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

 

 


Tin Liên Quan


Bình luận