Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

            Thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người vừa đi làm vừa đi học, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình liên kết với các trường Đại học tuyển sinh, đào tạo đại học (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học, Đại học bằng 2), cụ thể như sau:

           1. Ngành đào tạo, thời gia đào tạo, đối tượng tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

1. Kế toán

2. Kế toán kiểm toán

3. Quản trị kinh doanh

4. Quản trị kinh doanh du lịch

5. Luật

6. Kinh tế kế hoạch đầu tư

7. Quản lý kinh tế

8. Quản lý đất đai

9. Tài chính ngân hàng

10. Quản lý hành chính công

11. Quản lý TN&MT

 

 

- Liên thông từ TC lên ĐH: Thời gian đào tạo 2.5 năm;

- Liên thông từ CĐ lên ĐH: Thời gian đào tạo 02 năm;

- Đại học bằng 2:

Thời gian đào tạo 02 năm.

- Liên thông từ TC lên ĐH: Những người đã tốt nghiệp TC đúng ngành hoặc khác ngành.

- Liên thông từ CĐ lên ĐH: Những người đã tốt nghiệp CĐ đúng ngành hoặc khác ngành.

- Đại học bằng 2: Những người đã tốt nghiệp đại học  bằng đại học.

           2. Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 03 năm 2018

           3. Địa điểm học:      Tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

         Nơi phát hành và thu nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình. Tổ dân phố 4, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

ĐT: (0232).3826 251, 0935 207898, 0935009363, 0947089085

Website:tcktqb.edu.vn


Tin Liên Quan


Bình luận