Thông báo tuyển dụng lao động (Tháng 8/2017)

   SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

                 QUẢNG BÌNH                          Đồng Hới, ngày18 tháng 8 năm 2017

               Số:   318 /TB-TCKT                                

THÔNG BÁO

Tuyển dụng lao động

                 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau:

          1. Về trình độ chuyên môn, số lượng của từng vị trí việc làm:    

          a) Giáo viên: 01 người.

          Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề.

          b) Nhân viên điện, nước, quản lý tài sản thiết bị: 01 người (giới tính:Nam)

          Có bằng tốt nghiệp trung cấp điện và cử nhân kế toán trở lên.   

          2. Ưu tiên trong tuyển dụng:

          a) Giáo viên Khoa Du lịch:

          - Có bằng trình độ đại học chuyên ngành du lịch, người có kinh nghiệm thực tế về chuyên môn nghề nghiệp.

          - Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Bậc 2 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

          - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

          - Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/214 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

          b)  Nhân viên điện, nước, quản lý tài sản thiết bị

           Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế về chuyên môn nghề nghiệp.

          3. Mức lương: Theo thỏa thuận.

          4. Thủ tục hồ sơ gồm có:

          - Đơn xin làm việc;

          - Lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);

          - Giấy chứng nhận sức khỏe;

          - Các văn bằng, chứng chỉ (bản phô tô công chứng);

          - Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;

          - Các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

          5. Thời gian nhận hồ sơ:

          Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 31/8/2017 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

          Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Bắc Nghĩa - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

          Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại 02323.826062 để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Các đơn vị;                                                            (Đã ký)

- Trang  TTĐT;

- Lưu: VT                                                           ThS. Lê Văn Dũng

                                                                        

 

 


Tin Liên Quan


Bình luận