Thông báo Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng

 

THÔNG BÁO

Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng

                 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu hợp đồng giáo viên thỉnh giảng như sau:

          1. Về trình độ chuyên môn, số lượng      

          - Giáo viên dạy Chế biến món ăn: 01 người

          Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Chế biến món ăn và bằng tốt nghiệp Đại học về du lịch.

- Giáo viên dạy Nghiệp vụ buồng: 01 người

          Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị khách sạn hoặc Nghiệp vụ buồng và bằng tốt nghiệp Đại học về du lịch.

          - Giáo viên dạy Nghiệp vụ nhà hàng: 01 người

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị khách sạn hoặc Nghiệp vụ nhà hàng và bằng tốt nghiệp Đại học về du lịch.

          - Giáo viên dạy Nghiệp vụ văn thư và Nghiệp vụ lưu trữ: 01 người.

          Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên về Văn thư lưu trữ hoặc Văn thư Hành chính.

          2. Thời gian giảng dạy và chế độ

          Theo kế hoạch giảng dạy và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

          Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại 02323.826062, phòng Tổ chức - Hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Tin Liên Quan


Bình luận