Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 16 và 17 tháng 02 năm 2016, Đảng ủy Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội...