Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 16 và 17 tháng 02 năm 2016, Đảng ủy Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội...

Lễ Khai Giảng Năm Học 2015 - 2016

Sáng ngày 30/10/2015, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Tham dự có sự hiện diện của Đồng chí Trường Đình Châu – Phó Giám đốc Sở...